PVEP về đích trước 44 ngày

Ngày 17/11/2017, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu do TĐ Dầu khí VN (PVN) giao năm 2017, bứt phá về đích trước kế hoạch 44 ngày.

Ba năm liên tiếp chịu ảnh hưởng từ bối cảnh khó khăn chung của thị trường dầu khí thế giới, PVEP triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 với nhiều thách thức đã tồn tại kéo dài: các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ quả của việc cắt giảm đầu tư trong hơn 02 năm qua cho công tác khoan bổ sung các giếng khai thác, cũng như việc thiếu nguồn vốn triển khai các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới. Đồng thời do giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp, áp lực về nguồn vốn và cân đối tài chính cho các hoạt động SXKD và các dự án vẫn gay gắt; các nút thắt về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp thăm dò khai thác chưa được tháo gỡ ….

PVEP ve dich truoc 44 ngay
Lãnh đạo PVN, PVEP thăm và chỉ đạo hoạt động tại dự án

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, PVEP đã làm việc sát sao cùng các đơn vị thành viên, liên doanh, thường xuyên rà soát và đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch của năm. PVEP cũng kiên quyết cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa cần thiết, thúc đẩy việc giảm chi phí vận hành khai thác hoặc chủ động đề xuất dừng, dãn triển khai các dự án có chi phí sản xuất cao, không hiệu quả, đề ra và quán triệt các giải pháp tích cực, toàn diện để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh….

Với quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP qua mỗi kỳ đánh giá đều bám sát và vượt kế hoạch được giao, ngày 17/11/2017, PVEP đã chính thức hoàn thành kế hoạch khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu do PVN giao năm 2017, trước kế hoạch 44 ngày. Việc bứt phá về đích trước chỉ tiêu khai thác dầu khí năm nay có sự đóng góp quan trọng của phần sản lượng khai thác khí, vốn đã hoàn thành nhiệm vụ khai thác 843 triệu m3 từ rất sớm vào ngày 08/10/2017 (trước kế hoạch 84 ngày).

Quá trình triển khai kế hoạch khai thác năm 2017, ngoài những khó khăn chung đã đề cập, PVEP đã phải đối mặt với rất nhiều biến cố không lường trước như buộc phải giảm lưu lượng dầu ở một số giếng khai thác để bảo vệ và duy trì áp suất của mỏ, một số mỏ phải đóng để sửa chữa đột xuất và bảo dưỡng định kỳ, một số giếng khai thác không cho dòng hoặc dòng không như dự kiến…

Vì vậy, kết quả trên là thành tích đặc biệt xuất sắc và đáng tự hào của PVEP nhờ sự quan tâm chỉ đạo của PVN, sự quyết tâm, đồng lòng, triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý, điều hành cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các ban chức năng và người lao động PVEP.

Cùng với việc hoàn thành và về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP cũng hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao với kết quả dự kiến tính đến hết tháng 11/2017: tổng doanh thu ước đạt 30.988 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.141 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.843 tỷ đồng (112% kế hoạch năm).

Tiếp nối thành công đạt được, trong 6 tuần còn lại của năm 2017, tập thể người lao động PVEP sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng PVN hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là khai thác bổ sung 1,3 triệu tấn dầu thô và 1,5 tỷ m3 khí được Chính Phủ giao thêm, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế đất nước./.

Trần Thị Sánh